Як у Вінниці не борються зі сміттям? Підході і принципи правильного ставлення до забруднення

Міста по всьому світу стрімко розширюються, створюючи видимі екологічні та соціальні проблеми. Утворення відходів є однією з центральних проблем в міських агломераціях, де місцеву систему управління відходами формують недоліки і слабкості. Нерівномірний географічне розвиток створило очевидні простору відчуження і забуття. Далі пише “vinnytsia.name“.

У відповідь на це неформальні і організовані збирачі сміття займаються селективним збором і переробкою відходів, служачи своєму співтовариству і навколишньому середовищу. Такі люди є в кожному місті, і в Вінниці в тому числі: вони щодня збирають вторинну сировину з побутових відходів, щоб заробити собі на життя, тим самим роблять вагомий внесок у скорочення вуглецевого сліду міст, відновлення ресурсів, поліпшення стану навколишнього середовища і здоров’я, створення робочих місць і доходів серед бідних, особливо в житлових районах з низькими доходами.

Швидке зростання міст, марнотратство і нерівність

З 1950 року міське населення світу зросла з 746 мільйонів до 3,9 мільярда в 2014 році. Більшість міст, особливо мегаполісів, швидко розширюються в великі міські та приміські агломерації з так званими «проміжними містами», де деякі з сільських характеристик все ще змішані з міською тканиною. Міста залучають людей з багатьох причин, і частіше за все безробіття і перспектива кращого життя з безпечними умовами є ключовими факторами зростання міст.

Міграція, особливо з сільської місцевості в міста, а також різні форми переміщення населення з інших міст, регіонів і навіть з інших країн несуть відповідальність за швидку зміну міського населення. У деяких частинах світу природний приріст населення все ще збільшується в поєднанні з більш високою середньою тривалістю життя.

Цей динамічний ріст міст може викликати значне навантаження на міські адміністрації, яким необхідно забезпечити необхідну базову інфраструктуру і громадські послуги для розширення кварталів і нових поселень. Через нездатність забезпечити їх частина населення живе в крайній бідності і в украй запущених умовах життя, що часто створює серйозні проблеми для здоров’я їх сімей і навколишнього спільноти.

Неформальна і організована переробка на місці

В умовах зміни клімату, зростання населення, індустріалізації і урбанізації однією з основних проблем, що стоять перед глобальними спільнотами, є забезпечення сталого і справедливого доступу до інфраструктури, послуг і ресурсів. Зазвичай існує складна мережа учасників управління відходами, включаючи жителів, складальників сміття, менеджерів з видалення відходів, інженерів, бюрократів, консультантів, підприємства, а також активістів, журналістів та вчених.

Ці суб’єкти часто не згодні з тим, як визначаються або вирішуються проблеми, пов’язані з відходами, а також не всі вони одностайно визнають, що для вирішення цих проблем необхідні різні джерела знань. Можуть існувати розбіжності навіть у тому, який тип знань використовувати, як вони виробляються і передаються між різними секторами суспільства і учасниками.

Ставлення людей до відходів і значення, приписувані відходів, розкривають культуру і суспільство. Щоб кардинально змінити те, як ми бачимо, виробляємо і управляємо відходами, нам необхідно залучити інші зацікавлені сторони і їх знання. Збирачі сміття вносять свій внесок в розробку, розуміння і вирішення проблем поводження з відходами.

Маленький внесок – великі результати

Інноваційні моделі управління потенційно можуть з’явитися в результаті діалогу з організованими збирачами сміття, що створюють відносини співробітництва в наданні послуг щодо відходів. Трансдисциплінарності розуміння відходів охоплює цей колективний підхід, який об’єднує формальних та неформальних учасників для створення, передачі і використання знань, пов’язаних з відходами.

Збирачі сміття вносять свій внесок в охорону навколишнього середовища, відновлюючи ресурси і направляючи їх в кругову економіку. У своїй роботі вони постійно стикаються з проблемами, пов’язаними з прийняттям рішень в повсякденному житті, і повсякденні завдання роблять їх новаторами на низовому рівні. Вони працюють локально в співтоваристві, з високим рівнем участі в прийнятті рішень і плоскою ієрархією. Незважаючи на те, що ця група часто звільняється, в ній працюють ключові учасники управління відходами.

Впровадження підходів у Вінниці

Соціальні аспекти поводження з відходами або соціально-економічні переваги вторинної переробки, ще не набули широкого визнання, і всеосяжні соціальні індикатори, які демонструють соціальний внесок організації збирачів сміття, ще не розроблені, щоб мати можливість чітко виміряти вигоди, одержувані від цієї роботи для суспільства. На практиці ми знаємо, що комплексне управління відходами вносить позитивний внесок в демократію.

В процесі переговорів між кооперативом по переробці відходів і місцевими органами влади д ля контактів з питань управління відходами, наприклад, збирачі сміття як громадяни підтверджують своє право голосу і участь в цих рішеннях, тим самим зміцнюючи демократію. Рішення по утилізації відходів також можуть підірвати демократичні відносини між громадянами і державою і ще більше погіршити нерівність і бідність.

Основні компоненти належного управління відходами

Відходи являють собою серйозну проблему для міської влади і міського населення в цілому. Однак відходи поки не сприймаються як «проблема», а розглядаються через призму інженерії, ні з міждисциплінарної точки зору. Нам необхідно перестати розглядати відходи як чисто технічну проблему і перейти до комплексного соціально-екологічному та технічного розуміння відходів.

Вивчення практики ширшого кола зацікавлених сторін (включаючи складальників сміття, виборних посадових осіб, менеджерів по відходам, приватні компанії та посередників або торговців металобрухтом) має вирішальне значення для полегшення або стримування перетворень в системах утилізації та утилізації відходів.

Міські спільноти мають право голосу в тому, що відбувається з їх відходами та хто має до них доступ. Вони повинні мати право голосу при ухваленні рішення про те, чи вкладати кошти в дорогі технології управління відходами, не віддаючи пріоритет створенню робочих місць, або підтримувати трудомісткі, інклюзивні форми управління відходами та рекультивації ресурсів. Міста можуть сприяти переходу до мінімізації відходів і відновлення ресурсів.

Влада повинна брати участь

Рішення з управління відходами також повинні ґрунтуватися на принципах «доброго врядування», включаючи демократію і орієнтацію на консенсус, участь, підзвітність, прозорість, оперативність, справедливість і інклюзивність, бути ефективними і дієвими і відповідати верховенству закону. Ці керівні принципи також повинні застосовуватися до управління відходами та конкретно застосовуватися.

Коли справа доходить до прийняття рішення про найбільш зручною процесі і технології управління відходами, а також при розробці конкретної політики, для місцевих органів влади актуальні наступні питання.

1. Хто повинен брати участь в політиці і прийнятті рішень (ключові зацікавлені сторони, наприклад, організації по збору сміття, місцеві бізнес-асоціації, освітній сектор, НВО, експерти)? Зацікавлені сторони повинні запитати, які їхні повноваження? Які місцеві політичні реалії? Який доступний бюджет? Які пріоритети в місті? і так далі.

2. Яка технологія найбільш підходить з точки зору:

  • екологічні проблеми (забруднення повітря, води і ґрунту);
  • скорочення бідності і створення робочих місць;
  • економічної стійкості (рентабельність, короткострокова і довгострокова);
  • екологічної стійкості (економія ресурсів і рекультивація, скорочення викидів парникових газів і т. Д.).

Удар по екології

За даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), тверді відходи і поводження з ними вважаються ключовими факторами зміни клімату. Парникові гази викидаються або уникають на етапах до і після життєвого циклу муніципальних систем управління твердими відходами. Викидів в процесі видобутку можна уникнути, якщо перероблені ресурси замінюють первинні ресурси при виробництві виробів з металу, скла, пластику та паперу.

Викиди парникових газів, звичайно, також пов’язані з операціями з переробки, так як енергія і деякі незаймані ресурси споживаються під час збору і транспортування матеріалів, обробки і повторного виробництва. Однак при рециркуляції викидів як метану (CH4), так і діоксиду вуглецю (CO2) можна уникнути за рахунок відволікання ресурсів зі звалищ, рекуперації ресурсів і повторного використання паперу, картону та інших біоразлагающейся матеріалів.

Дослідження підкреслюють необхідність перегляду механізмів чистого розвитку (МЧР), щоб можна було визнати відновлення ресурсів для повторного використання і рециркуляції в якості заходів по скороченню викидів парникових газів, економії природних ресурсів і енергії. Переробка ще не розглядається як МЧР, а проекти з переробки відходів і метану в енергію, пов’язані зі звалищами, вже фінансуються в рамках цього механізму.

Міське управління у Вінниці

Існують проблеми і обмеження, пов’язані з переробкою (знижуючий і підвищує), які уряди повинні обговорити і прийняти заходи. Для багатьох відходів і потоків відходів часто не вистачає альтернативи. І тут міста можуть стати рушійною силою інноваційних форм повторного використання і переробки. Не слід забувати і про те, що збір, транспортування і переробка відходів і вторинної сировини також призводить до утворення вуглекислого газу, отриманого з викопного палива, і інших забруднюючих речовин з палива, використовуваного на транспорті.

Управління відходами – важлива область міського управління, більше, ніж просто наявність правильних законів, політики та інститутів, що забезпечують їх дотримання. Це так ж стосується рівнів демократичної участі, визнання інших форм знань і розуміння взаємозв’язків між відходами, цінностями і суспільством для вирішення більш широких соціальних, політичних, культурних та економічних проблем, які впливають на міські агломерації.

Надання ефективних систем збору відходів

Одним з факторів, що сприяють нестримної утилізації відходів, є відсутність інфраструктури для збору сміття в критичних місцях міста. Щоб приборкати це, державні / приватні фірми з управління відходами повинні надати ефективне обладнання для збору сміття і транспортні засоби, щоб впоратися з кількістю відходів, що утворюються в місті. Отже, ці суб’єкти повинні проводити комплексний аналіз статистики утворення відходів в містах. Деякі з даних, які необхідно зібрати:

  1. Кількість відходів, які місто виробляє щодня.
  2. Конкретна кількість відходів, що утворюються в кожному районі міста.
  3. Тип матеріалів, які місто виробляє як відходи.

Коли всі ці дані будуть зібрані та проаналізовані, компанії з управління відходами отримають ефективну модель збору відходів. Таким чином, це допоможе при розміщенні обладнання для збору сміття в різних частинах міста.

Впровадження політики управління відходами та вторинної переробки

Установка адекватних інструментів і обладнання для збору сміття не обов’язково означає, що люди будуть їх використовувати. Таким чином, уряд повинен розробити політику, яка буде наказувати належну утилізацію відходів. Місто може контролювати використання біорозкладаних матеріалів для упаковки продуктів. Крім того, уряд може також ввести політику утилізації, яка буде забезпечувати належну утилізацію вторинної сировини. Є випадки, коли в деяких містах повністю заборонені вироби з пластику.

Політика і правила поводження з відходами більш ефективні, коли громадськість належним чином поінформована і проінформована про важливість такої політики. Таким чином, уряд може використовувати кампанії, щоб спонукати співтовариство дотримуватися цю політику. Ця періодична сенсибілізація сприятиме підвищенню обізнаності суспільства про навколишнє середовище.

Такі країни, як Ямайка і Індія, успішно використовували цю стратегію для заохочення у своїх громадян доброго ставлення до утилізації відходів. Ясно, що успіх цих стратегій залежить від ряду факторів. Таким чином, вони дадуть успішні результати, якщо системи управління відходами ретельно вивчать ситуацію на місцях.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.